Условия за ползване

  1. Веракомп“ ЕООД носи отговорност за всички данни, публикувани на уебсайта www.veracomp.bg, но „Веракомп“ ЕООД информира любезно, че всяка графична или текстова информация, прокламация или изявление (пряко или непряко), публикувана на уеб сайта www.veracomp.pl, не може да се разглежда като търговско предложение по смисъла на законовите разпоредби и така не може да представлява отговорност за Veracomp SA и нейните служители. Същите правила се отнасят и за „мълчаливото съгласие“ на Veracomp SA. Информация и данни, публикувани на уеб сайта www.veracomp.pl, не може да се разглеждат като уверение или гаранция, предоставена от Veracomp SA. Задълженията на Veracomp SA. произтичат само от предварително подготвени и подписани документи – в писмена форма.
  2. Veracomp SA информира, че съдържанието и формата на уеб сайта www.veracomp.pl е под закрила на закона и неговото използване, освен разглеждането в интернет, изисква предварителното съгласие на Veracomp SA.
  3. Любезно Ви информираме, че знакът „VERACOMP“ е търговска марка на Veracomp SA в Краков, защитена от закона, и използването й изисква предварителното съгласие на Veracomp SA. Други марки, публикувани на уеб сайта www.veracomp.pl, също са търговски марки, регистрирани от техните собственици, и са използвани от „Веракомп“ ЕООД с тяхното съгласие.
X