Veracomp » За нас » Профил и стратегия

За нас

Профил и стратегия

Veracomp е един от най-големите IT дистрибутори в Полша. Основана през 1991 г., Veracomp се превръща в група от IT компании с международен обхват. Групата Veracomp се състои от:

 • Veracomp SA – дистрибутор на ИТ решения
 • Compendium CE – образователен център, специализиран в технически обучения за ИТ специалисти
 • Veracomp Europe s.r.l. – ИТ дистрибутор в Румъния
 • Veracomp s.r.o. – ИТ дистрибутор в Чехия
 • Veracomp СЛОВАКИЯ s.r.o. – дистрибутор в Словакия
 • Veracomp d.o.o. – ИТ дистрибутор в Адриатическия регион
 • Веракомп ЕООД – ИТ дистрибутор в България

Veracomp работи в 16 страни от Централна и Източна Европа: Полша, Чехия, Словакия, Унгария, Хърватия, Словения, Босна и Херцеговина, Сърбия, Черна гора, Албания, Косово, Македония, Литва, Латвия, Естония, Румъния, България и Беларус.

 

Седалището на компанията се намира в гр. Краков, Полша. Veracomp разполага и с добре развита мрежа от търговски офиси, разположени в най-големите полски градове: Варшава, Гданск, Шчечин, Бидгошч, Вроцлав, Познан, Катовице и Жешов. Доставките се изпращат от складовия център в Краков.

Бизнес модел – Разпределение с добавена стойност

От създаването си Веракомп ЕООД прилага чист модел за разпространение. Това означава, че продуктите и услугите се предлагат изключително за препродажба.

 

Клиентите и търговските партньори на Веракомп ЕООД са интегратори на информационни системи, компютърни магазини, компании, специализирани в сектора на МСП/ SME, както и доставчици на интернет услуги и телекомуникационни оператори.

 

През 1996 г. стартира стратегията за разпределение на добавената стойност. Оттогава тя се изпълнява както в Полша, така и на външните пазари. Компанията инвестира в придобиване на ноу-хау, образование и технически консултации. В момента Веракомп ЕООД добавя към всеки от продуктите си своя собствена стойност – консултации преди продажба, техническа, маркетингова и образователна подкрепа/поддръжка.

 

Ценностите на Веракомп ЕООД

 • Обслужване на клиента по начин, по който той би желал да бъде обслужван.
 • Планиране, непрекъснато движение към поставените цели чрез създаване на бързи и ефективни алтернативни пътища
 • Формулиране на високи таргети, които са както амбициозни, така и постижими.
 • Поемане на лична отговорност
 • Припознаване на организационната култура на компанията
 • Честност, искреност и свободомислие.
 • Успех от висока класа.
 • Безкомпромисен подход в премахването на бариерите пред целите на компанията.
 • Целомъдрие във всяко действие за постигане на фирмените цели
 • Шанс
 • за придобиване на нови знания за усъвършенстване и приемане на всеки нов ден като предизвикателство.
 • Приемане на промяната като възможност за развитие и себеутвърждаване.