Veracomp » Партньори » Професионални услуги

Партньори

Професионални услуги

Това е допълнителна техническа поддръжка за системните интегратори. Веракомп ЕООД я предлага на бизнес партньорите, които искат да разширят своята област на дейност, да придобият нови компетенции и  да посрещнат нуждите на съществуващите клиенти по един по-сложен начин или да разширят броя на клиентите си. Нашето портфолио от професионални услуги включва широка гама от технологии и решения.

Всички професионални услуги се предоставят от екипа от инженери, които имат опит в проектирането и внедряването на съвременни ИТ решения. Целият процес на предоставяне на услуги се контролира от сертифицирани ръководители на проекти в съответствие с международните стандарти.

  • Кога можете да се възползвате от професионалните услуги на Веракомп ЕООД?

По време на изпълнението на проекти, базирани на нова технология, или такива, които са неизвестни за партньора.

При самостоятелни еднократни покупки и проекти – когато системен интегратор не е специализиран в дадена технология и не го има в редовната си оферта, но планира да извърши конкретен проект за клиент.

Когато имате нужда от независим източник за предоставянето на услугата, например в случай на одити и секюрити тестове.