Veracomp » Партньори » Технически услуги

Партньори

Технически услуги

Веракомп ЕООД е първият надежден дистрибутор на услуги, които се предоставят изключително чрез бизнес партньори.

V-SETUP

Услуга, включваща инсталиране, конфигуриране и обучение на технически персонал, което дава възможност на търговските партньори да се възползват от компетентността на Veracomp. В рамките на тази услуга, решенията, закупени от Веракомп ЕООД чрез бизнес партньор, се инсталират и конфигурират от името на компанията от инженерите на дистрибутора.

 

V – desk

Техническа поддръжка, в рамките на която Veracomp предлага онлайн контакт със сервизни инженери. Услугата е достъпна за краен клиент от името на бизнес партньора. Услугата включва и възможност за решаване на определен брой технически проблеми в рамките на период на услуга (обикновено една година) по телефона или онлайн.

 

V-ULS

Веракомп ЕООД предлага опцията за логистични услуги за бизнес партньори, които се интересуват от предоставяне на резервни продукти на своите клиенти по време на ремонт на оборудването. С цел изпълнение на своите услуги, Veracomp притежава специални складове (swap-stock), в които се съхранява резервно оборудване. Има две възможности за предоставяне на услуги:

  • AHB (Advanced Hardware Backup), което прави резервното оборудване достъпно за времето на ремонта.

SOS (Service on Site), когато заместващото оборудване е инсталирано и конфигурирано на сайта от инженер на Веракомп ЕООД.