Veracomp » Предприятия и Институции

Предприятия и Институции

Предприятия и Институции

  • Администрация и правителство

    ИТ решения се използват широко в администрацията и правителството за нови задачи и като инструменти за модернизиране на процедурите. Инвестирането в нови технологии засяга живота на хората. Основните предимства на ИТ инвестициите са по-ниските административни разходи, по-високата производителност, по-бързите процедури...Read more »

    Решения в този сектор » подробности
  • Телекомуникация

    Безпрепятственото общуване и достъпa до Интернет са от основно значение за съвременното общество. Ето защо предприятията и институциите инвестират в разширяването на инфраструктурни и телекомуникационни услуги дори в по-отдалечени райони. Телекомуникационният хардуер и инфраструктура поддържа конвергенцията на традиционната комуникация с...Read more »

    Решения в този сектор » подробности
  • Здравеопазване

    Изпълнението на ИТ решения в медицинските съоръжения е предизвикателство. Те изисквта не само хардуер, но и софтуер за защита на личните данни. Оборудването и софтуерът трябва да бъдат актуализирани, което помага за управлението на здравните заведения. Сървърите, съхранението, архивирането, удостоверяването...Read more »

    Решения в този сектор » подробности
  • Образование

    Компютърния хардуер присъства в училища, колежи и университети. Използва се предимно за управление на документи и данни, както и за изследвания. ИТ решенията помагат за управление на разходите, подобряване на ефективността и имиджа на образователна институция. IP телефонията помага в...Read more »

    Решения в този сектор » подробности
  • Търговия и услуги

    ИТ помага за подобряване на маркетинг и търговията. Digital Signage системи представят нови продукти на пазара. IP мониторингът гарантира сигурността на магазините и помага за анализиране на потока от хора. Всички програми за лоялност, онлайн пазаруване и пазаруване по телефона...Read more »

    Решения в този сектор » подробности
  • Защита и инструменти за протекция

    Унифицираните услуги са отговорни за сигурността и ежедневните операции на национално ниво. Техните ИТ системи имат строги изисквания по отношение на сигурността, ефикасността и надеждността. Веракомп ЕООД предлага решения, които гарантират възможно най-голяма сигурност за нуждите на  институциите. Разширената технология...Read more »

    Решения в този сектор » подробности
  • Финансови и застрахователни сектори

    Финансовите и застрахователните компании са лидери в ИТ инвестициите. Съвременните системи за транзакции се нуждаят от надеждни интернет връзки и сигурност. Благодарение на системите за видеоконференция и кол-центрове, финансовите институции могат да гарантират на своите клиенти достъп до услуги с...Read more »

    Решения в този сектор » подробности
  • Енергия, газ и нефт

    Производството на електроенергия е в основата на съвременната икономика. За поддържане на разпределението на електроенергията са необходими ефикасни електроцентрали и електрически мрежи. ИТ решения са необходими, за да се поддържа висока наличност на услуги. Веракомп ЕООД предлага решения за сигурност...Read more »

    Решения в този сектор » подробности
  • Производство

    Автоматизирането на производствените процеси увеличава търсенето на ИТ решения. Системите за управление и софтуерът за управление са само първите стъпки на инвестицията. Производствените зали изискват екранирани мрежи и складовете се нуждаят от мониторинг. Съвременните предприятия трябва да работят без забавяне,...Read more »

    Решения в този сектор » подробности
  • Хотелиерство, конференции, култура и изкуство

    Пазарът на туристически услуги е един от най-бързо развиващите се отрасли на икономиката. Наред с увеличаването на броя на пътуващите се увеличават изискванията, свързани с инфраструктурата на хотели и културни и развлекателни предложения. Достъпът до широколентов интернет се превръща в...Read more »

    Решения в този сектор » подробности
  • Транспорт и логистика

    Най-важните характеристики на модерната логистика са високото качество, навременността, сложността и високата сигурност. ИТ решенията спомагат за поддържането на гъвкавост във всички тези аспекти. Нашето портфолио включва продукти, посветени на всяка нужда от логистични предприятия.Read more »

    Решения в този сектор » подробности