Veracomp » Предприятия и Институции » Енергия, газ и нефт

Предприятия и Институции

Енергия, газ и нефт

Производството на електроенергия е в основата на съвременната икономика. За поддържане на разпределението на електроенергията са необходими ефикасни електроцентрали и електрически мрежи. ИТ решения са необходими, за да се поддържа висока наличност на услуги.

Веракомп ЕООД предлага решения за сигурност за инструменти за администриране на електрически мрежи, екранирани кабели и кол-център, за да поддържат контакт с клиентите.

Имате ли нужда от повече информация за този сектор

За допълнителна информация, моля, попълнете формуляра за връзка.

свържете се със нас