Veracomp » Предприятия и Институции » Защита и инструменти за протекция

Предприятия и Институции

Защита и инструменти за протекция

Унифицираните услуги са отговорни за сигурността и ежедневните операции на национално ниво. Техните ИТ системи имат строги изисквания по отношение на сигурността, ефикасността и надеждността.

Веракомп ЕООД предлага решения, които гарантират възможно най-голяма сигурност за нуждите на  институциите. Разширената технология предпазва хардуера и ресурсите от дълготрайни многопосочни атаки и гарантира, че оторизираният персонал може безопасно да получи достъп до данни.

Имате ли нужда от повече информация за този сектор

За допълнителна информация, моля, попълнете формуляра за връзка.

свържете се със нас