Veracomp » Предприятия и Институции » Здравеопазване

Предприятия и Институции

Здравеопазване

Изпълнението на ИТ решения в медицинските съоръжения е предизвикателство. Те изисквта не само хардуер, но и софтуер за защита на личните данни. Оборудването и софтуерът трябва да бъдат актуализирани, което помага за управлението на здравните заведения.

Сървърите, съхранението, архивирането, удостоверяването и сигурността са необходими за съвременните болници. Инвестициите включват цифрова диагностика – система PACS / RIS и сертифицирани монитори и работни станции. Хирургическите отделения са оборудвани с модерни системи за управление и решения за разпространение на сигнали.

Имате ли нужда от повече информация за този сектор

За допълнителна информация, моля, попълнете формуляра за връзка.

свържете се със нас