Предприятия и Институции

Образование

Компютърния хардуер присъства в училища, колежи и университети. Използва се предимно за управление на документи и данни, както и за изследвания. ИТ решенията помагат за управление на разходите, подобряване на ефективността и имиджа на образователна институция.

IP телефонията помага в процеса на набиране. Съветите за видеоконференция позволяват на участниците да участват в иначе недостъпни срещи и презентации по целия свят. Системите за сигурност помагат да се защитят данните от изследванията и да се поддържа контрол върху сградите и лабораториите.

Имате ли нужда от повече информация за този сектор

За допълнителна информация, моля, попълнете формуляра за връзка.

свържете се със нас