Veracomp » Предприятия и Институции » Телекомуникация

Предприятия и Институции

Телекомуникация

Безпрепятственото общуване и достъпa до Интернет са от основно значение за съвременното общество. Ето защо предприятията и институциите инвестират в разширяването на инфраструктурни и телекомуникационни услуги дори в по-отдалечени райони.

Телекомуникационният хардуер и инфраструктура поддържа конвергенцията на традиционната комуникация с ИТ приложенията и компютърните мрежи в днешно време. Също толкова важни са управлението на трафика, приоритизирането, спазването на услугите и приложенията, управлението на услугите, възможностите за надграждане и оптимизирането на риска. Общите приложения за телекомуникации включват CRM, кол-център и контактен  център.

Имате ли нужда от повече информация за този сектор

За допълнителна информация, моля, попълнете формуляра за връзка.

свържете се със нас