Услуги

Мрежи

Трудно е да си представим модерния свят без светкавична комуникация и постоянен обмен на данни. Съвременните телекомуникации се базират на жични и безжични мрежи. Веракомп ЕООД е дистрибутор на модерен софтуер за администриране на приложения, мрежи, сървъри, системи за съхранение и системи за сигурност. Ние помагаме при избора и внедряването на съвместими решения, които гарантират стабилността на мрежата.

Имате ли нужда от повече информация за този сектор

За допълнителна информация, моля, попълнете формуляра за връзка.

свържете се със нас