Услуги

Безжични меш мрежи

Безжичната  мрежа (WMN) е комуникационна мрежа, съставена от радио възли, организирани в мрежова топология. Безжичните мрежови мрежи често се състоят от мрежови клиенти, мрежови маршрутизатори и шлюзове. Мрежовите клиенти могат да бъдат лаптопи, мобилни телефони и други безжични устройства, а мрежовите маршрутизатори да изпращат трафик към и от входовете, които могат да ги свържат с интернет. Районът на обхват на радио възли, работещи като една единствена мрежа, понякога се нарича оптичен облак. Достъпът до облак от мрежи се основава на радиовръзки, свързани помежду си, за да се създаде радио мрежа, която да осигурява надеждност. Когато един възел е извън експлоатация, останалите могат да комуникират директно или чрез един или повече междинни възли. Безжичните мрежи могат да бъдат реализирани с различни безжични технологии, включително 802.11, Wimax 802.16, LMDS или ITU.

Имате ли нужда от повече информация за този сектор

За допълнителна информация, моля, попълнете формуляра за връзка.

свържете се със нас