Услуги

Безжични мрежи (WLAN)

Потребителите на мобилни приложения в световен мащаб растат. Този факт  води до глобални промени в начините на живот и работа. Достъпът до данни и приложения вече не се ограничава до работното пространство на офиса. Безжичната мрежа, WLAN, често е единствената налична форма за бързо прехвърляне на файлове за таблети и смартфони. С нашия опит в областта на безжичните технологии предлагаме широко портфолио от решения, използващи оптична архитектура с точки за достъп и WLAN контролери, както и традиционни AP инструменти. Нашите решения могат да се използват за изграждане на безжични мрежи за IP телефония, CCTV, RFID, телеметрични мрежи от машина към машина и точни системи за локализация на потребители или машини.

Имате ли нужда от повече информация за този сектор

За допълнителна информация, моля, попълнете формуляра за връзка.

свържете се със нас