Услуги

Локални мрежи (LAN)

Локална мрежа (LAN) е компютърна мрежа, която свързва компютрите в ограничена територия като дома, училище, компютърна лаборатория или офис сграда, използващи мрежови носители. Определящите характеристики на локалните мрежи, за разлика от широкообхватните мрежи (WAN), включват по-високи скорости на пренос на данни, по-малки географски зони и липса на наети линии за телекомуникации. По-широкообхватните мрежи се наричат MAN (до 30 км) или WAN (повече от 30 км). Нашето портфолио включва продукти от водещи доставчици с дългогодишен опит.

Имате ли нужда от повече информация за този сектор

За допълнителна информация, моля, попълнете формуляра за връзка.

свържете се със нас