Услуги

Оптични мрежи

Оптичните влакна се използват като средство за телекомуникации и компютърни мрежи, тъй като са гъвкави и могат да бъдат организирани в снопове кабели. Те са особено подходящи за комуникации на дълги разстояния, тъй като светлината преминава през влакното много по-бързо от електрическите импулси през кабела. Това позволява дългите разстояния да бъдат обхванати с няколко  ретранслатора. Освен това светлинните сигнали по канал, разпространяващи се във влакното, са модулирани с честота, по-висока от 111 гигабита в секунда, въпреки че при развитите системи типичната скорост е 10 или 40 Gbit / s. Всяко влакно може да носи множество независими канали, като всяко използва различна дължина на вълната на светлината (мултиплексиране с разделяне на дължината на вълната – WDM).

Имате ли нужда от повече информация за този сектор

За допълнителна информация, моля, попълнете формуляра за връзка.

свържете се със нас