Услуги

Metropolitan Area Networks (MAN)

Мрежата на метрополните области (MAN) е компютърна мрежа, която обикновено обхваща град или голям кампус. Обикновено МAN свързва редица локални мрежи (LAN), използвайки технология на основата на висока производителност, като оптични връзки с оптични влакна, и предоставя услуги по връзката нагоре до широкообхватни мрежи (WAN) и Интернет. Нашето портфолио включва продукти от водещи доставчици с дългогодишен опит.

Имате ли нужда от повече информация за този сектор

За допълнителна информация, моля, попълнете формуляра за връзка.

свържете се със нас