Услуги

Сигурност

Всяка компания е изправена пред предизвикателства, свързани с ефективната защита на телекомуникационната инфраструктура. Най-често срещаните заплахи са вируси, злонамерен софтуер и хакерски атаки. Активните системи за сигурност гарантират, че всяка заплаха ще бъде разпозната и бързо ще бъде предотвратена. Шифроването, токените,  еднократните кодове за оторизация и удостоверяването на автентичността са гаранция, че данните са достъпни само за оторизиран персонал. IP мониторингът са атестат за физическа сигурност.

Веракомп ЕООД предлага разширени решения за изграждане на ефикасни системи за сигурност на всяко корпоративно ниво. Нашите експерти спомагат за подготовка на продуктови групи, които отговарят на очакванията на клиента. Във Веракомп ЕООД разбираме, че сигурността е постоянно предизвикателство, което изисква гъвкавост и бързи и решителни действия.

Имате ли нужда от повече информация за този сектор

За допълнителна информация, моля, попълнете формуляра за връзка.

свържете се със нас