Услуги

Защитни стени

Защитната стена може да бъде базирана на софтуер или базирана на хардуер и се използва за поддържане на сигурността на мрежата. Нейната основна цел е да контролира входящия и изходящия мрежов трафик, като анализира пакетите данни и определя дали те трябва да бъдат разрешени или не, на базата на предварително определени правила. Защитната стена на мрежата изгражда мост между вътрешна мрежа, за която се приема, че е сигурна и надеждна, и друга мрежа, обикновено външна (между) мрежа, като например интернет, която не се смята за сигурна и надеждна. Веракомп ЕООД предлага най-съвременните решения за защитна стена на пазара.

Имате ли нужда от повече информация за този сектор

За допълнителна информация, моля, попълнете формуляра за връзка.

свържете се със нас