Услуги

Системи за съхранение

Сигурността на данните е от съществено значение за всяко предприятие или институция. Стабилни и ефективни сървъри, свързани с подходящи системи за съхранение, репликация и висока надеждност, са в основата на, осигуряването на сигурността при критичните данни. Нашият опит може да ви помогне да изберете най-подходящите технологични решения.

Предлагаме продукти, необходими за изграждане на разширени системи за дата центрове и суперкомпютри. Ние създаваме решения, които отговарят на нуждите на институциите, предприятията и образованието. Всяка интеграция се основава на внимателен анализ на изискванията.

Имате ли нужда от повече информация за този сектор

За допълнителна информация, моля, попълнете формуляра за връзка.

свържете се със нас