Услуги

Дискови масиви

Дисковият масив е система за съхранение на дискове, съдържаща множество дискови устройства. Тя е различна от заграждението на диска, тъй като масив има кеш памет и разширена функционалност, като RAID и виртуализация.

Компонентите на типичния дисков масив включват:

  • Дискови контролери
  • Кеш памети
  • Дискови заграждения
  • Захранващи устройства

Обикновено дисковият масив осигурява по-голяма наличност, еластичност и поддръжка благодарение на допълнителни, излишни компоненти (контролери, захранващи устройства, вентилатори и т.н.), често до момента, когато всички единични точки на отказ (SPOF) са премахнати от дизайна. Освен това тези компоненти често са с възможност за смяна.

Имате ли нужда от повече информация за този сектор

За допълнителна информация, моля, попълнете формуляра за връзка.

свържете се със нас