Услуги

Мрежа за съхранение на данни (SAN)

SAN е специална мрежа, която осигурява достъп до консолидирано съхранение на данни на ниво блок. SAN се използват предимно за достъп до сървъри на устройства за съхранение, като например дискови масиви и лентови библиотеки, така че устройствата да изглеждат на операционната система като локално свързани устройства. SAN обикновено има собствена мрежа от устройства за съхранение, които обикновено не са достъпни за други устройства чрез локалната мрежа. Цената и сложността на SAN се понижиха в началото на века до нива, позволяващи по-широко използване както в корпоративни, така и в малки и средни бизнес среди.

SAN не предоставя абстракция на файлове, а само операции на ниво блок. Въпреки това, файловите системи, изградени върху SAN, осигуряват достъп до файлово ниво и са известни като файлови системи SAN или споделени дискови файлови системи.

Имате ли нужда от повече информация за този сектор

За допълнителна информация, моля, попълнете формуляра за връзка.

свържете се със нас