Услуги

Видеоконференции

Видеоконференцията означава провеждането на конферентен разговор чрез набор от телекомуникационни технологии, които позволяват на две или повече местоположения да комуникират чрез едновременни двупосочни видео и аудио предавания.

Видеоконференциите използват аудио и видео телекомуникации, за да обединяват хората на различни места. Тя може да бъде толкова опростена, колкото разговора между хората в частни офиси (от точка до точка) или да включва няколко (многоточкови) страни в големи помещения на различни места. Освен аудио и визуалното предаване на срещи, технологиите на видеоконференциите могат да се използват за споделяне на документи и показване на информация чрез мултимедия.

Имате ли нужда от повече информация за този сектор

За допълнителна информация, моля, попълнете формуляра за връзка.

свържете се със нас