Услуги

Системи за контактни центрове

За разлика от  кол центрове, които работят само с телефонни връзки, контактните центрове имат разнообразни роли, които комбинират, за да осигурят всеобхватно решение на клиентския контакт.

Контактните центрове могат да предлагат и различни услуги. Едни от най-популярните са support and helpdesk, които отговарят на техническите въпроси на клиентите и им помага да използват своето оборудване или софтуер. Блоковете за поддръжка често се използват от компаниите в секторите на информационните технологии, телекомуникациите и потребителската електроника.

Също толкова важни са и центровете за обслужване на клиенти, които отговарят на конкретни заявки, свързани с проблемите на клиентите. В банковия и ютилити сектора те често се използват, за да отговорят на въпросите на клиентите, свързани с тяхната сметка или плащания. Този вид услуга може дори да се използва, за да отговори на оплакванията на клиентите и да предприеме стратегии за недоволни клиенти.

Не на последно място има и центрове за контакт, които осъществяват продажби и маркетингови дейности; те могат да се осъществяват  чрез приложения за чат на живо на фирмени уебсайтове.

Имате ли нужда от повече информация за този сектор

За допълнителна информация, моля, попълнете формуляра за връзка.

свържете се със нас