Услуги

IP телефония

IP телефония означава услуги (гласови, факс, SMS и / или гласови съобщения), които се транспортират през Интернет, а не чрез обществената комутируема телефонна мрежа (PSTN). Стъпките, свързани с възникването на VoIP телефонен разговор, включват сигнализиране и настройка на медиен канал, цифровизация на аналоговия гласов сигнал, кодиране, пакетиране и предаване като пакети за интернет протокол (IP) през мрежа с комутируем пакет. От приемащата страна оригиналният поток на гласa се възпроизвежда със сходни стъпки (обикновено в обратен ред), като получаването на IP пакетите, тяхното декодиране и цифрово-аналогово преобразуване.

Имате ли нужда от повече информация за този сектор

За допълнителна информация, моля, попълнете формуляра за връзка.

свържете се със нас