Veracomp – Exclusive Networks добавя към портфолиото си услугите на приложението ZООМ – лидер в областта на облачните платформи за видеоконференции.

Решенията на Zoom Video Communications, Inc. позволяват организирането на виртуални срещи и уебинари и създаването на условия за онлайн конференции, като се гарантира високото качество на изображението и звука. Те поддържат и улесняват работата и обучението в отдалечен или хибриден формат. Продуктовото портфолио на Zoom обаче включва много повече от стандартните решения за видеоконферентна връзка. … ПродължениеVeracomp – Exclusive Networks добавя към портфолиото си услугите на приложението ZООМ – лидер в областта на облачните платформи за видеоконференции.

Veracomp CAMP представя своето PORTFOLIO

Kemp v portfoliu Veracomp

Какво носи тази промяна на партньорите ни ? Като дистрибутор на справедлива добавена стойност, Veracomp работи за непрекъснато разширяване на продуктовото си портфолио, което понастоящем обхваща продукти главно в областта на мрежовата сигурност, инфраструктурата и софтуера с отворен код. Продуктовото портфолио е ново укрепено от Kemp, който е най -популярният в света виртуален балансиращ товар … ПродължениеVeracomp CAMP представя своето PORTFOLIO

Exclusive Networks завърши придобиването на Veracomp

Exclusive Networks завърши придобиването на Veracomp

Veracomp, IT дистрибутор, опериращ в 19 държави в Централна и Източна Европа, завърши продажбата на цялата си дистрибуторска мрежа на Exclusive Networks. „Последните месеци бяха период на много динамично развитие на изключителни мрежи по целия свят. Опитваме се да инвестираме в компании, които напълно разбират нуждите на местния пазар. Придобиването на Veracomp в нашите структури … ПродължениеExclusive Networks завърши придобиването на Veracomp

X