Veracomp oblasti

Нашите услуги

I.ИТ СИГУРНОСТ

II.ИТ ИНФРАСТРУКТУРА

III.ОТВОРЕН КОД

IV.VoIP и КОМУНИКАЦИЯ

V.Системи за съхранение

I. ИТ СИГУРНОСТ

Ние сме в състояние да проектираме решения за сигурност за всички видове компании или институции, независимо от размера или структурата. Включихме това, с което основно се занимаваме в ИТ сигурността, в следните категории:

Mobile And Endpoint Security

Fortinet logo

Trend Micro logo

Infoblox logo

LOGmanager logo

ObserveIT logo

Crowdstrike logo

Cyberark logo

Application Visibility

Fortinet logo

Trend Micro logo

Extreme networks logo

Gigamon logo

LOGmanager logo

Gigamon logo

Crowdstrike logo

Kemp logo

Network Security

Fortinet logo

Trend Micro logo

Infoblox logo

Gigamon logo

Gigamon logo

Novicom logo

Nozomi networks

Extreme networks logo

Red Hat logo

Guardicore logo

Security Awareness Training

Proofpoint logo

Vulnerability Assessment

Fortinet logo

Trend Micro logo

Infoblox logo

Tenable

LOGmanager logo

ObserveIT logo

Nozomi networks

Gigamon logo

Crowdstrike logo

Access Management Control

Fortinet logo

Red Hat logo

Extreme networks logo

Cyberark logo

Cloud App Security

Fortinet logo

Trend Micro logo

Proofpoint logo

Crowdstrike logo

Guardicore logo

Kemp logo

Email Security

Fortinet logo

Trend Micro logo

Proofpoint logo

OT/SCADA

Nozomi networks

Tenable

Trend Micro logo

Security Tools Data Feed

Gigamon logo

Infoblox logo

Data Loss Prevention (DLP) / Internal Threat Management

Proofpoint logo

Cyberark logo

DNS Security

Infoblox logo

Gigamon logo

II. ИТ ИНФРАСТРУКТУРА

Ефективност, производителност, скорост, видимост, регистриране, управление, надеждност и също така сигурност. Това са най-важните фактори, които трябва да се вземат предвид при проектирането на мрежа и свързаната с нея инфраструктура. Ние знаем как най-добре да комбинираме отделните части и да изградим стабилна мрежа, в която е удоволствие да работим.

Infrastructure management

Fortinet logo

Extreme networks logo

Red Hat logo

Verativ logo

Infoblox logo

BackBox logo

IT Infrastructure

Fortinet logo

Extreme networks logo

Red Hat logo

BackBox logo

Kemp logo

Wired and Wireless Access Infrastructure

Fortinet logo

Extreme networks logo

Ekahau logo

BackBox logo

Network Visibility

Gigamon logo

Extreme networks logo

Network Agregation

Gigamon logo

Extreme networks logo

Network Data Colection

Gigamon logo

Extreme networks logo

III. ОТВОРЕН КОД

Съществува софтуер с отворен код за балансиране на шансовете за модификации и модификации на софтуера. Принципът на отворен код е именно в отвореността, което улеснява адаптирането на такъв софтуер.

Днес бизнесът иска да бъде пъргав и да се справи с т. нар. „дигитална трансформация.“ Под този термин има много неща, които трябва да си представим, но преди всичко това е ситуация, при която ИТ трябва да бъде изградена, за да може да отговори на бизнес изискванията възможно най-бързо колкото е възможно. За да се балансират шансовете за модификации и модификации на софтуера, има софтуер с отворен код - решение, което позволява лесно мащабиране. Ние ще ви помогнем да намерите правилното решение и за вас.

Automation And Management

Red Hat logo

Application Development

Red Hat logo

Kemp logo

Data Management

Elastic logo

Security Management

Elastic logo

Cloud Computing

Red Hat logo

Kemp logo

Integrate Data And Processes

Red Hat logo

Bigdata

Elastic logo

Hybrid Cloud Backup

Storware logo

IV. VoIP и КОМУНИКАЦИЯ

Ние разпространяваме оборудване за видеоконференции не само за компании или домакинства. Ние също така предоставяме решения за сигурен достъп до важни бизнес приложения и съдържание на всяко мобилно устройство. Разбира се, при запазване на поверителност, сигурност или прехвърляне на глас и видео в HD качество или в облака.

Video Collaboration And Meeting Solutions

ClearOne logo

Aver logo

Mobile Wireless Communications Solutions

Mobilicom logo

V. Системи за съхранение

Сигурността на данните е от съществено значение за всяко предприятие или институция. Стабилни и ефективни сървъри, свързани с подходящи системи за съхранение, репликация и висока надеждност, са в основата на, осигуряването на сигурността при критичните данни. Нашият опит може да ви помогне да изберете най-подходящите технологични решения.
Предлагаме продукти, необходими за изграждане на разширени системи за дата центрове и суперкомпютри. Ние създаваме решения, които отговарят на нуждите на институциите, предприятията и образованието. Всяка интеграция се основава на внимателен анализ на изискванията.

Automation And Management

Red Hat logo

Application Development

Red Hat logo

Kemp logo

Data Management

Elastic logo

Security Management

Elastic logo

Cloud Computing

Red Hat logo

Kemp logo

Integrate Data And Processes

Red Hat logo

Bigdata

Elastic logo

Hybrid Cloud Backup

Storware logo

X